شماره های ارتباط با واحد امور مشتریان

اخبار و قرعه کشی هوم کر

پخش تلویزیونی بیست و ششمین دوره مراسم قرعه کشی محصولات هوم کر -دی ماه 1396

مشتری گرامی از شما دعوت به عمل می آید تا مراسم قرعه کشی بزرگ  دی ماه محصولات هوم ...

مهلت ارسال کد قرعه کشی دی ماه1396

جهت شرکت در قرعه کشی بزرگ دوره دی ماه 96 محصولات هوم کر، فقط تا ساعت 14:00روز چهارشنبه ...

اسامی 405 برنده خوش شانس بیست و پنجمین دوره قرعه کشی محصولات هوم کر آذر ماه 96

 

 اسامی 405 نفر برندگان خوش شانس بیست و پنجمین جشنواره تقدیر هوم کر - آذر 1396

 اسامی 402 ...