شماره های ارتباط با واحد امور مشتریان

اخبار و قرعه کشی هوم کر

تاریخ قرعه کشی آذر ماه  محصولات هوم کر

مشتریان گرامی
بیست و پنجمین قرعه کشی بزرگ محصولات هوم کر، چهارشنبه مورخه 96.09.29 برگزار ...

مهلت ارسال کد قرعه کشی آذر ماه1396

جهت شرکت در قرعه کشی بزرگ دوره اذر ماه 96 محصولات هوم کر، فقط تا ساعت 14:00روز چهارشنبه ...

اسامی 405 برنده خوش شانس بیست وچهارمین دوره قرعه کشی محصولات هوم کرآبان ماه 96

اسامی 405 نفر برندگان خوش شانس بیست وچهارمین جشنواره تقدیر هوم کر - آبان 1396

اسامی ...