شماره های ارتباط با واحد امور مشتریان

اخبار و قرعه کشی هوم کر

پخش تلویزیونی بیست و سومین دوره مراسم قرعه کشی محصولات هوم کر -مهر1396

مشتری گرامی از شما دعوت به عمل می آید تا مراسم قرعه کشی بزرگ مهرماه محصولات هوم ...

مهلت ارسال کد قرعه کشی مهرماه 1396


 

جهت شرکت در قرعه کشی بزرگ دوره مهرماه 96 محصولات هوم کر، فقط تا ساعت 14:00روز دوشنبه ...

اسامی 405برنده خوش شانس بیست و دومین دوره قرعه کشی هوم کر -شهریور ماه 1396

        اسامی 405 نفر برندگان خوش شانس بیست و دومین جشنواره تقدیر هوم کر - شهریور1396

                  ...