شیشه پاک کن  هوم کر

  • پاک کننده چربی، دوده، گرد و غبار از سطوح شیشه و آیینه
  • ضد الکتریسیته ساکن
  • تبخیر سریع بدون به جا گذاشتن لکه بر روی شیشه پس از استفاده و جلوگیری از مات شدگی شیشه
  • ضد بخار
  • حاوی رایحه دلپذیر و قابل پخش در فضا