• طراحی و بسته بندی زیبا (در دو نوع 200 برگ و 300 برگ)
  • کنترل شده در مجهزترین آزمایشگاه های کنترل کیفیت
  • استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا
  • استفاده از روش های نوین چاپ و بسته بندی
  • رعایت اصول بهداشتی و انطباق با استاندارد ملی

 

200 برگ
300 برگ