مایع شیشه پاک کن هوم کر


• پاک کنندگی چربی، دوده، گرد و غبار از سطوح شیشه و آیینه . • ضدالکتریسیته ساکن. • تبخیر سریع بدون به جا گذاشتن لکه بر روی شیشه و جلوگیری از مات شدگی شیشه. • ضدبخار و آبگریز. • حاوی رایحه دلپذیر و قابل پخش در فضا.